6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

Verilerinizi Hangi Amaçlarla Topluyoruz?

Hakkınızda Hangi Kişisel Verileri Hangi Yollarla Topluyoruz?

 • Doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler.
 • Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler: Şirketin işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar veya anlaşmalı satıcılardan, grup şirketlerimiz olan Kar Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited şirketi , Kar Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri Kubilay Ercan Erdem , Kar Otomotiv ve Tekstil Ticaret Limited Şirketi
 • Markalar bazında aktarım yapılan şirketler olan Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi-Ford Türkiye, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olmak kaydıyla Şirketimizin bayiileri, fabrikaları, çağrı merkezi, Şirket ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri, www.toyotakar.com.tr ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir
 • Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

 • Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK m. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerimize hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla grup şirketlerimiz olan Kar Otomotiv Ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited şirketi , Kar Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri Kubilay Ercan Erdem , Kar Otomotiv ve Tekstil Ticaret Limited Şirketi ; Markalar bazında aktarım yapılan şirketler olan Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi-Ford Türkiye, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olmak üzere, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, anlaşmalı satıcılar, iş ortaklarımız, teknoloji hizmet sağlayıcıları, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.
 • Haklarınız Nelerdir?

 • Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. Aksi halde, sistemlerimizde tuttuğumuz verilerdeki yanlışlıklardan sorumlu olmayacağımızı bildiririz. KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız;

  Şirketimize başvurarak , kişisel verilerinizin;
  1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  8. kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 • Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi www.toyotakar.com.tr internet sitelerimiz de yer alan başvuru formu başvuru formu linkinden ulaşabileceğiniz başvuru formu ile yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir.
 • Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

  1. Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte “DEFTERDAR MAHALLESİ NAMAZGAH SK. NO:23 EYÜPSULTAN/İSTANBUL” adresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz,
  2. Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz,
  3. Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimize (karyedekparca@hs03kep.tr) e-posta adresine iletebilirsiniz,
  4. Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden (karyedekparca@hs03kep.tr) e-posta adresine iletebilirsiniz
  5. Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz veya Kurul’un bildirdiği/bildireceği başka bir yöntemle başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz
 • Kullanıcı/Kullanıcılar/Veri Paylaşan Kişiler, Şirketimiz web sitesinde veya fiziki ortamlarında Kişisel Veri Koruma Kanunu tahtında işlem yapmadan önce Şirketimiz web sitesinde yer alan ve yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metnini ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını okuduklarını, bu metinlerde belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan/fiziki olarak sağlanan içeriklerin ve Şirketimize ait tüm elektronik/fiziki ortam ve bilgisayar/arşiv kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.